Data Quality Management

DQM, Just do it!

Data Quality Management (DQM) is alweer enige tijd een veel gebruikte term in de wereld van business intelligence en datawarehousing. Dat datakwaliteit een belangrijke factor is voor het succes van informatiesystemen, weten de meeste mensen wel. Een belangrijke vraag is vervolgens: hoe kan de kwaliteit naar het vereiste niveau gebracht worden? De praktijk leert dat dit vaak een grote uitdaging is.

Data Quality Management is eigenlijk niets anders dan: ervoor zorgen dat de datakwaliteit op het vereiste niveau komt en blijft. Om dit te bewerkstelligen zullen personen verantwoorlijk gesteld moeten worden voor het behalen van dit doel. Er zal gedefinieerd moeten worden waar de data aan moet voldoen, er zullen doelen moeten worden gesteld en er zullen processen moeten worden ingericht die ervoor zorgen dat de doelen gehaald worden. Je kunt hierbij mooie termen gebruiken als: Data Stewardship, DQM, TDQM. Het belangrijkste is gewoon dat het gebeurt. DQM, Just do it!

Het is een illusie om te verwachten dat de datakwaliteit vanzelf 100% perfect is. Hiervoor zal altijd in meer of mindere mate een inspanning vereist zijn. DQM zou daarom altijd een integraal onderdeel moeten zijn van de inrichting van business intelligence systemen.

Het is ook een misverstand om te denken dat voor het managen van datakwaliteit allerlei ingewikkelde tools gebruikt moeten worden, of dat hiervoor allerlei ingewikkelde systemen ontwikkeld moeten worden. Het schrijven van ingewikkelde loggingmechanismen zou zeker niet de eerste stap moeten zijn. Beter is het om eerst de vereiste functionaliteit te definieeren en dan pas naar een technische oplossing te kijken.