Business Intelligence

Wat is Business Intelligence?

De term "business intelligence" (BI) is voor het eerst gebruikt in 1992, door Howard Dresner van onderzoeksbureau Gartner. De term staat voor een brede verzameling van software oplossingen die gericht zijn op het verzamelen, consolideren, analyseren en het toegankelijke maken van informatie. Voor dit doel zijn verschillende Business Intelligence tools voorhanden. Klassieke voorbeelden van dergelijke tools zijn: Reporting & Query Tools, OLAP Tools en Data Mining Tools.

Technische Uitdagingen

Business Intelligence maakt gebruik van diverse interne of externe databronnen. Interne databronnen zijn de verschillende geautomatiseerde systemen binnen een bedrijf, zoals ERP systemen, MES systemen, CRM systemen, etc. Externe databronnen zijn gegevens die door derden worden aangeleverd. Bij het bouwen van een Business Intelligence oplossing kan men tegen de volgende uitdagingen aanlopen:
 • Het combineren van gegevens uit verschillende databronnen kan lastig zijn omdat elke bron mogelijk verschillende coderingen en definities kent.
 • De structuur van de brondata is ongeschikt voor querydoeleinden, waardoor queries zeer slecht performen
 • De brondata bevat vervuiling
 • De brondata is complex en ongedocumenteerd
 • Als oplossing voor bovenstaande problemen maken veel bedrijven ondertussen gebruik van bepaalde datawarehousing technieken.

  Business Uitdagingen

  Naast de genoemde technische uitdagingen zijn er ook een aantal business uitdagingen. Een bedrijf dat serieus aan de slag gaat met BI zal streven naar één versie van de waarheid. En dit gaat niet vanzelf:
 • Voordat men kan bouwen aan een technische oplossing zal men binnen een bedrijf goed moeten nadenken over de te bereiken doelen.
 • Vervolgens zal men overeenstemming moeten bereiken over de benodigde informatie, bijvoorbeeld de te gebruiken definities.
 • Medewerkers zullen hierbij hun eigen definities, manieren van werken, interpreteren, knutselen met data etc. los moeten laten, wat soms 'pijn' doet.
 • Het bovenstaande klinkt simpel, maar leidt vrij vaak tot grote vertragingen in projecten.

  De toekomst van Business Intelligence

  Het belang van Business Intelligence zal in de toekomst alleen maar toenemen. De tools zijn inmiddels volwassen aan het worden, waardoor er nog maar weinig technische beperkingen zijn. Bedrijven die op een goede manier met business intelligence bezig zijn, hebben hierdoor de mogelijkheid om hier belangrijk concurrentievoordeel uit te halen. Tegelijkertijd lopen bedrijven die er nog steeds niet in slagen goede stuurinformatie te genereren, grote kans om hierdoor een grote achterstand op te lopen ten opzichte van de concurrentie.

  De hype van dit moment is Corporate Performance Management. Men dient zich te beseffen dat dit slechts een onderdeel is van business intelligence en niet een vervanging hiervan, of een nieuwe tool die hier volkomen los van staat. CPM kan alleen werken als de basis uit een goede business intelligence infrastructuur bestaat.  Nog geen lid?
  Registreer nu gratis!
  Every man gets a narrower and narrower field of knowledge in which he must be an expert in order to compete with other people. The specialist knows more and more about less and less and finally knows everything about nothing.

  - Konrad Lorenz